Ny computermodel skal mindske risiko for terrorangreb

Er danske overvågningssystemer gode nok til at forhindre angreb på landets infrastruktur? I et nyt projekt skal forskere udvikle et computerprogram, som kan optimere sikkerheden.

14.01.2013 | Kim Harell

Forskere skal udvikle et computersystem, der kan erstatte den manuelle overvågning af sikkerhedskritiske lokationer som for eksempel broer, lufthavne og kraftværker med en automatisk detektion af enhver form for mistænkelig adfærd.

Med angrebet på World Trade Center og Pentagon i 2001 og talrige andre terrorhandlinger i nyere tid, er der sat fokus på nationalstaternes modstandsdygtighed over for fremtidige terrorangreb.

Her spiller samfundets knudepunkter for infrastruktur som lufthavne, broer, anlæg og kommunikationskanaler en vigtig rolle. For afbrydes blot et af disse systemer, kan det få alvorlige konsekvenser på tværs af andre sektorer, og dermed lamme sikkerheden i store områder eller hele lande.

For at blive mere robust overfor fremtidige angreb er det vigtigt at beskytte disse kritiske dele af et lands infrastruktur. Men de overvågningssystemer, man har til rådighed i dag, skal typisk betjenes manuelt og dække meget store områder, hvilket gør det næsten umuligt at skaffe et fuldt detaljeret overblik.

Automatisk overvågning optimerer sikkerheden
I dag sidder der typisk en række medarbejdere i et kontrolrum og overvåger kritiske lokaliteter ved hjælp af moderne kamerateknologi. Det indebærer en risiko for at overse vigtige hændelser, og det er denne form for manuel kontrol, forskerne i det nye projekt vil automatisere:

”Ved at bruge forskellige former for sensorteknologi og et nyt avanceret computersystem, kan vi automatisere overvågningen, så vi opnår en langt højere grad af sikkerhed. Samtidig bliver det muligt på sigt at reducere de store økonomiske udgifter, der er forbundet med at have døgnbemanding med op til flere personer,” siger Sune Wolff, erhvervspostdoc ved Aarhus Universitet.

Det nye overvågningssystem kommer til at gøre brug af forskellige sensorteknologier som radar, seismisk måling, mikrobølgemåling og kameratracking. Sensorerne opsamler forskellige informationer om personers færden i et afgrænset geografisk område, og disse informationer kan samlet set bruges til at opfange enhver form for mistænkelig opførsel, udstede en alarm og aktivere et videokamera.

”For eksempel kan en seismologisk sensor opfange, at der er rystelser i jorden, men ikke hvor rystelsen kommer fra og er på vej hen. Til gengæld kan en radar vise, at et objekt er på vej i en bestemt retning, men ikke hvor tungt det er, eller hvorvidt det er luftbåret eller bevæger sig på jorden. Her har man brug for at tracke objektet med et kamera,” forklarer Sune Wolff.

Tilsammen kan sensorernes data fortælle meget mere om en kritisk situation, end den enkelte sensortype kan alene, og samtidig kan det sortere falske alarmer fra.

”Systemet vil komme til at fange al mistænkelig form for adfærd med en meget høj grad af præcision. For eksempel vil det kunne identificere et objekt på størrelse med et menneske, som pludselig stander op ved afspærringen rundt om en lufthavn. Men det vil også kunne sige, hvorvidt personen blot har fået øje på en fugl, eller om han er ved at klippe hul,” siger Sune Wolff.

Supplement til eksisterende overvågning
Systemets kompleksitet gør det imidlertid meget kostbart at anskaffe, opsætte og teste. Så for at gøre det økonomisk realiserbart vil forskere forsøge at udvikle et computerprogram, der gør det muligt at benytte de sensorer og videokameraer, der allerede findes på en given lokalitet.

”I en lufthavn kan det for eksempel være de kameraer, der i forvejen holder øje med passagerernes færden,” forklarer Sune Wolf.

Forskerne skal i løbet af de kommende år afprøve forskellige scenarier virtuelt for endeligt at finde den mest sikre, automatiserede måde at samle og analysere data på.

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og virksomheden Terma A/S og har netop modtaget støtte fra Højteknologifonden.

KONTAKT
Sune Schnack Wolff, erhvervpostdoc, Aarhus Universitet: (+45) 28 48 77 25

Christian Gottrup, Ph.D., Terma A/S: (+45) 87 43 72 34

BAGGRUNDSOPLYSNINGER

Projektet hedder ”Modellering af sensor-fusion i et overvågningssystem ved hjælp af System-of-Systems teknikker”.

Det har et budget på i alt 2,1 mio. kr.

 

 

It, datalogi og matematik , Institut for Ingeniørvidenskab, Offentligheden / Pressen, Forskning