Forsk­ning ved INGENIØRVIDENSKAB

AU Engineering - Ingeniørområdet på Aarhus Universitet

AU Engineering har organiseret forskningsaktiviteterne i fire sektioner. På tværs af disse områder udvælger instituttet løbende en række indsatser, som har særlig samfundsmæssig aktualitet eller væsentlige kommercielle perspektiver.

Anvendelsesorienteret forskning
Institut for Ingeniørvidenskab leverer forskning på et højt internationalt niveau og er i front med udviklingen af ny viden og teknologibaserede løsninger. Instituttet danner ramme om et stærkt anvendelsesorienteret videnmiljø med tætte relationer til industrien og med fokus på værdiskabelse i samfundet.

Mange af forskningsaktiviteterne går på tværs af faggrænser og relaterer sig til emner som for eksempel vedvarende energi, medicinsk teknologi, landbrugsteknologi, fødevarer og bioteknologi.

Forsknings- og udviklingsbaseret uddannelse
Institut for Ingeniørvidenskab har et tæt samarbejde med Ingeniørhøjskolen om at fremme forsknings- og udviklingsbaseret uddannelse for ingeniørstuderende på alle niveauer, så de opnår en stærk og konkurrencedygtig kompetenceprofil på et globaliseret arbejdsmarked.

Mød forskerne

I denne video præsenterer forskere fra Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet forskellige forskningsprojekter.