Geoteknik

Foto: Bent Grønskov Jensen

Forskergruppen for geoteknik beskæftiger sig med den jord, som skal bære bygninger, dvs. jordens bæreevne og dens tendens til deformation. Ud over bygninger har jordens beskaffenhed også betydning for  trafiksystemer, affaldshåndtering, kloakker og vand- og varmesystemer.

Bæreevnen for stiv lerjord, plastisk ler og andre vanskelige jordarter kan karakteriseres på forskellige måder, f.eks. ved at undersøge mineralsammensætningen og porerne i jorden. Undersøgelserne kan foretages som test på stedet eller i et laboratorium, eller ved at få et computerprogram til at beregne bæreevnen ud fra en lang række oplysninger om jorden. Ofte bruges flere metoder.

Resultaterne af forskningen kan bruges internationalt og gøre byggeri både billigere og mere sikkert.

Forskergruppen arbejder sammen med Institut for Geoscience inden for de geologiske, geofysiske og geotekniske områder. I praksis samarbejdes om undervisning, prøveudtagning, fælles testudstyr mm.

I 2013 er 4-5 personer fra Institut for Ingeniørvidenskab og Århus Ingeniørhøjskole AU beskæftiget med forskning og undervisning inden for området; antallet forventes at stige til det dobbelte i 2018.