Engineering Centre Bygholm

Institut for Ingeniørvidenskab tilbyder adgang til laboratorie- og afprøvningsfaciliteter på kommerciel basis inden for en række områder inden for instituttets forskningsaktiviteter. Opgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed og prisen fastsættes efter nærmere aftale, således at den dækker de faktiske omkostninger til opgaven samt drift og vedligeholdelse.

De væsentligste opgaver er relateret til følgende:

  • Spredeteknisk laboratorium: Prøvning af spredeudstyr, handelsgødning og vejsalt
  • Afprøvning af førerhuse til bl.a. traktorer
  • Stabilitetstest af bl.a. gaffeltrucks
  • Prøvning af materiel ved temperaturer ned til minus 18°C