Bioteknologi og kemiteknologi

Forskningen inden for bioteknologi og kemiteknologi er fordelt i to områder:


Om forskningsområdet Bioteknologi og kemiteknologi

Bioteknologi og kemiteknologi er et multidisciplinært forskningsområde, som ligger i grænsefladen mellem biologi, kemi, fysik og ingeniørvidenskab. Det dækker store tværgående nøgleområder som for eksempel sygdom og sundhed, biobrændstoffer og fødevareteknologi.

Forskningen er baseret på både teoretiske, computerbaserede og eksperimentelle metoder og retter sig imod design, udvikling, drift, overvågning, kontrol og optimering af kemiske, fysiske og biologiske processer.

Institut for Ingeniørvidenskab har særlige internationale styrkepositioner inden for de videnskabelige aktiviteter, der retter sig imod biogasenergi, lipidteknologi, polymer- og membranteknologi og kræftforskning.