Elektro- og computerteknologi

Forskningen inden for elektro- og computerteknologi er fordelt på syv forskellige forskningsområder:


Om forskningsområdet elektro- og computerteknologi

Elektro- og computerteknologi er tæt forbundne ingeniørdiscipliner med fokus på udvikling af hardware og software til intelligente enheder og netværk. Det kan være hardware på både system- og komponentniveau og det kan være mange forskellige typer af software til styring af elektroniske apparater og netværk. 

Udviklingen inden for området har stor indflydelse på vores dagligdag, hvor avanceret teknologi indgår i stadigt flere af de produkter, som mennesker omgiver sig med f.eks. i industrielle processer, hospitaler og i infrastrukturer for information.