Mekanik

Forskningen inden for mekanik er fordelt på forskellige forskningsgrupper:


Om forskningsområdet mekanik

Mekanik er en af de ældste og mest grundlæggende ingeniørdiscipliner og samtidig et forskningsområde i rivende udvikling med stadigt flere anvendelsesperspektiver inden for industriel produktion, design af mekaniske systemer og anvendelsen af materialer.

Forskningsområdet har en tværfaglig profil og rækker både ud imod de øvrige ingeniør- og naturvidenskabelige discipliner og en række forskellige industrier.

Forskerne beskæftiger sig med materialers opførsel og performance, når de udsættes for kræfter, flytninger og energi. Denne forståelse er central for al produktudvikling, drift og produktionsforhold, automatisering, optimering og ved udviklingen af nye materialer.

En stor del af forskningen inden for mekanik er efterspørgselsdrevet, hvor virksomheder i det nationale og internationale erhvervsliv er med til at definere og afgrænse projekter.

Kontakt

Henrik Myhre Jensen

Professor, dr. techn.
M
H bygn. 3210
P +4541893215