Udvalg

Institut for Ingeniørvidenskab har en række lokale udvalg. Du kan læse mere om de forskellige udvalg nedenfor.

Arbejdsmiljøudvalg

Arbejdsmiljøudvalget har til opgave at sikre, at gældende sikkerhedsregler bliver overholdt i instituttet.

Udvalgets opgaver indebærer bl.a.: 

 • Opfølgning på arbejdspladsvurderinger (APV)
 • Årlige statusrapporter
 • Instruktion af medarbejdere i gældende sikkerhedsregler.

Alle medarbejdere i instituttet har et medansvar for sikkerheden på arbejdspladsen. Hvis man bliver bekendt med farlige eller potentielt farlige situationer på arbejdspladsen, skal man straks henvende sig til sin nærmeste arbejdsmiljørepræsentant.


Arbejdsmiljøudvalgsmedlemmer

Det lokale arbejdsmiljøudvalg består af en formand, som er udpeget af institutlederen, to ledelsesrepræsentanter, som også er udpeget af institutlederen og af en medarbejdervalgt repræsentant.  


Arbejdsmiljøgrupper

Instituttet har tre arbejdsmiljøgrupper: værksteder herunder biogasanlægget, kontorer og laboratorier. Hver gruppe har minimum en medarbejder- og en ledelsesrepræsentant. 

Forskningsudvalg

Forskningsudvalget er et lukket forum i instituttet, der har til opgave at rådgive institutlederen. I udvalget behandles bl.a.:

 • Strategiske aspekter af instituttets forskningsstrategi.
 • Akademiske initiativer.
 • Implementering af interdisciplinære ingeniøruddannelser.
 • Bemandingsbehov i forhold til instituttets strategi.
 • Koordinerer større ansøgninger til forskningsfonde.


Medlemmer af forskningsudvalget

Medlemmerne af udvalget er seniorforskere/lektorer eller professorer fra instituttets fire forskningssektioner. Derudover er institutlederen fast medlem af udvalget.

Institutforum

Institutforummet har til opgave at sikre udvikling af ideer og kvalitet samt sikre gennemsigtighed og legitimitet i de beslutninger, der træffes om relevante akademiske emner. Udvalget arbejder også målrettet med instituttets akademiske og sociale identitet.

I institutforummet diskuteres emner som:

 • Institutstrategi.
 • Tematiske diskussioner om akademiske emner.
 • Budget.
 • Rekrutteringspolitik.
 • Fysisk og socialt arbejdsmiljø.
 • Inddragelse og udvikling af ledelsesstrukturer og ledelsesformer.


Medlemmer af institutforum

Institutlederen er fast medlem af udvalget.


VIP repræsentanter:


Post-Docs/PhD repræsentanter:


TAP/AC TAP repræsentanter:


Studenterrepræsentanter:

Ingen repræsentanter


Observatører:


Sekretær:

  Myndigheds­betjeningsudvalg

  Myndighedsbetjeningsudvalget har en koordinerende funktion internt og eksternt i forhold til myndighedsbetjeningsopgaverne i instituttet. Derudover skal udvalget holde sig orienteret om nye muligheder for at udvide instituttets aktiviteter inden for myndighedsbetjeningen. Udvalget trækker på forskningskompetencer på tværs af instituttet.


  Medlemmer af myndighedsbetjeningsudvalget

  Ph.d.-udvalg

  Ph.d.-udvalgets opgave er at sikre kvalitet og udvikling af instituttets ph.d.-program i tæt samarbejde med Graduate School of Science and Technology (GSST).

  Udvalget har bl.a. følgende opgaver:

  • Sikre kvalitet i vejledningen
  • Sikre gennemførelse af halvårsevalueringer
  • Evaluering af ph.d.-ansøgninger
  • Koordinering af kvalifikationseksaminer
  • Koordinering af ph.d.-undervisningstimer
  • Planlægning og godkendelse af ph.d.-kurser


  Ph.d.-udvalgsmedlemmer

  Ph.d.-udvalget består af VIP medlemmer fra instituttet og ph.d.-studenterrepræsentanter. Udvalget ledes af en formand og har en sekretær tilknyttet, som håndterer de administrative opgaver for udvalget.

  Samarbejds­udvalg

  Samarbejdsudvalget arbejder ud fra en præmis om, at ledelse sker i tæt dialog med de ansatte og at de ansatte deltager aktivt i udviklingen af arbejdspladsen.

  Udvalget har til opgave at diskutere arbejdspladsrelaterede problemstillinger f.eks.:

  • Strategi, handlingsplaner og mål
  • Personalepolitik
  • Budgetter
  • Kompetenceudvikling
  • Arbejdspladsvurderinger og psykisk arbejdsmiljø


  Samarbejdsudvalgsmedlemmer

  Uddannelsesudvalg

  Uddannelsesudvalgets primære opgave er at sikre stærke, forskningsbaserede civilingeniøruddannelser. Udvalget består af studielederen, de uddannelsesansvarlige for civilingeniøruddannelserne og instituttets sektionsledere:


  Formand


  Uddannelsesansvarlige


  Sektionsledere


  Sekretær

     Udover det overordnede uddannelsesudvalg er der også nedsat et udvalg for hver enkelt civilingeniøruddannelse.

  Biomedicinsk teknologi

  • Peter Johansen (formand)
  • Preben Kidmose (VIP)
  • Christian Aakjær (VIP)
  • Lars Mandrup (VIP)
  • Preben Kidmose (VIP)
  • Kathrine Kinnerup (studerende)
  • Astrid Rands Bertelsen (studerende)
   

  Byggeri

  • Kenny Kataoka Søresen (formand)
  • Søren Wandahl (VIP)
  • Steffen Petersen (VIP)
  • Esben Rasmussen (studerende)
  • Jesper Borup Gregersen (studerende)
   

  Computerteknologi 

  • Qi Zhang (formand)
  • Stefan Hallerstede (VIP)
  • Christian Fischer Pedersen (VIP)
  • Nina Jensen (studerende)
  • Rasmus Vestergaard (studerende)
   

  Elektroteknologi 

  • Henrik Karstoft (formand)
  • Martijn Heck (VIP)
  • Farshad Moradi (VIP)
  • Kjeld Laursen (studerende)
  • Hannes Bartle (studerende)
   

   Kemi og bioteknologi

  • Anders Feilberg (formand)
  • Anders Thyboe Lindhardt (VIP)
  • Menglin Chen (VIP)
  • Edzard Spillner (VIP)
  • Lina Refsahl (studerende)
  • Julie Ringtved Gylling (studerende)
  • Kristian Poulsen (studerende)
  • Rune Popp (studerende)
   

  Mekanik

  • Lars Bräuner (formand)
  • Henrik Myhre Jensen (VIP)
  • Bo Gervang (VIP)
  • Ole Balling (VIP)
  • Tibor David Majzik (studerende)
  • Bilial Nedjmedin (studerende)
  • Cecilie Viborg Nielsen (studerende)
  • Lasse Frich Dam-Larsen (studerende)