Om Ingeniørvidenskab

Institut for Ingeniørvidenskab har hjemme på flere forskellige adresser, bl.a. på Navitas ved Aarhus Havn

AU Engineering - Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet

AU Engineering er forankret i tre organisatoriske enheder: Institut for Ingeniørvidenskab (ENG) og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Derudover har hovedområdet Business and Social Sciences nogle ingeniøruddannelser og en række forskningsaktiviteter, der er geografisk placeret i Herning.

Instituttet blev etableret i 2011 og samler i dag alle forsknings- og udviklingsaktiviteter samt talentudvikling inden for det teknisk videnskabelige område. Derudover varetager instituttet civilingeniøruddannelserne.

Ingeniørhøjskolen indgik d. 1. januar 2012 en fusion med Aarhus Universitet og samler i dag otte diplomingeniøruddannelser.

Uddannelserne følger en praksisnær studiemodel og har et tæt samarbejde med industrien. Dette samarbejde er med til at sikre, at de færdiguddannede ingeniører kan omsætte teknisk videnskab til værdiskabende løsninger for det omgivende samfund.

Et videnområde i vækst

Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet er i vækst med en voksende studenterbestand og en kraftig ekspansion af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Geografisk er uddannelses- og forskningsaktiviteterne spredt på flere forskellige adresser i Aarhus, Foulum ved Viborg og Bygholm ved Horsens. 

Instituttet følger en lokaliseringsstrategi, som indebærer, at både uddannelse og forskning placeres i de faglige områder, hvor slægtskabet er størst.

Alle aktiviteter inden for elektronik, IKT, elektrisk energiteknologi og sundhedsteknologi er beliggende på Finlandsgade, Katrinebjerg i Aarhus. Aktiviteterne inden for bygnings- og anlægsteknik samt mekanik og materialeteknologi er samlet i det nye ingeniørdomicil, Navitas, på de bynære havnearealer i Aarhus. Alle aktiviteter inden for bio- og kemiteknologi er samlet på Hangøvej og Gustav Wieds Vej.

Disse videnmiljøer skal bidrage til at styrke en fremvoksende teknologiklynge i Aarhus og sikre en fortsat positiv erhvervsudvikling i regionen.  

Visionen om flere og bedre ingeniører til erhvervslivet

Denne organisering af ingeniørområdet ved Aarhus Universitet danner ramme om drift og udvikling af ingeniøruddannelser i overensstemmelse med efterspørgslen på markedet, om et forskningsmiljø i stærk vækst og en unik model for erhvervssamarbejde.

AU Engineering (Institut for Ingeniørvidenskab og Ingeniørhøjskolen) er forenet i et fælles mål om uddanne flere og bedre ingeniører og bidrage aktivt til en stærkere dansk økonomi.