Ledelse

Institutleder

Viceinstitutleder

Morten Dam Rasmussen

Viceinstitutleder
M
P +4525152755

Sekretariatsleder

Leder af Erhvervssamarbejde og Partnerskaber

Andy Drysdale

Program Manager

Leder af Bioteknologi og Kemiteknologi

Leder af Byggeri og Bygningsdesign

Søren Wandahl

Ingeniørdocent

Leder af Elektro- og Computerteknologi

Leder af Mekanik

Henrik Myhre Jensen

Professor, dr. techn.