Organisation

Der er en tæt organisatorisk sammenhæng mellem Institut for Ingeniørvidenskab og Ingeniørhøjskolen, som sikrer optimale betingelser for både forskning, uddannelse og udveksling af viden med det omgivende samfund. 

Organisationsdiagrammet viser den formelle struktur for Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet og grupperingen af faglige enheder.

Kontakt

Institut for Ingeniørvidenskab

E-mail: eng@au.dk 


Læs mere om forskningsområderne

Forsknings- og udviklingsaktiviteterne i Institut for Ingeniørvidenskab dækker ingeniørområdet bredt og er organiseret i fire hovedområder: bioteknologi og kemiteknologi, byggeri og bygningsdesign, elektronik og computerteknologi, og mekanik.

I grænsefladerne mellem disse forskningsområder udvælger vi løbende forskellige tværgående forskningssatsninger, som har særlig samfundsmæssig aktualitet eller væsentlige kommercielle perspektiver. Det kan for eksempel være vedvarende energi, medicinsk teknologi, landbrugsteknologi og fødevareteknologi.


5 forskningscases fra Institut for Ingeniørvidenskab

Hvad sker der, når computerteknologien bliver den drivende faktor for udviklingen af helt nye forskningsområder. Her kan du opleve fem forskellige ingeniørvidenskabelige forskningscases.