Bærende konstruktioner / betonkonstruktioner

Beskrivelse
Plasticitetsteorien er velkendt og giver oplagte muligheder med hensyn til design af konstruktioner og forståelse af den fysiske virkemåde. Der er behov for yderligere forskning i brugen af plasticitetsteorien specielt, og generelt i energiprincipper. Ligeledes er der behov for at kunne give en bedre beskrivelse af de væsentligste materialeegenskaber.

Udviklingen har gået og går fortsat i retning af brug af stadigt stærkere og mindre duktile materialer. Der er behov for metoder, der kan håndtere mindre seje materialer med hensyn til brudtilstanden . Med de større styrker og stivheder er det også nødvendigt for at opnå en mere detaljeret viden om virkemåden i anvendelsestilstanden. Et andet vigtigt spørgsmål er opførslen af armerede betonkonstruktioner i tilfælde, var styrken primært er bestemt af betonens egenskaber.

Uanset brug af de stærkere og mindre duktilt materialer vil plasticitetsteorien fortsat være et særdeles vigtigt værktøj ved design og forståelse af konstruktioners virkemåde. Imidlertid bør teorien suppleres med andre metoder, der også er baseret på energiprincipper.


Anvendelse
Den største fordel med hensyn til anvendelsen af plasticitetsteorien er den gode overensstemmelse mellem teori og forsøg, de konsistente resultater og de simple modeller. Det er velkendt og højt værdsat i industrien, at komplekse problemer meget ofte kan behandles sikkert og simpelt ved brug af løsninger fremkommet af plasticitetsteoriens principper. I tilfælde, hvor en mere nøjagtig modellering er nødvendig kan andre metoder baseret på energiprincipper og numerisk modellering samt eksperimentelle undersøgelser benyttes med stor fordel.


Primært fokus

  • Undervisning i grundlæggende og avancerede kurser i bærende konstruktioner. Hovedfokus er rettet mod beton- og stålkonstruktioner samt på energiprincipper generelt med særlig vægt på plasticitetsteori.
  • Søge ny indsigt vedrørende konstruktioner i almindelighed og betonkonstruktioner i særdeleshed ved anvendelse af både teoretiske, numeriske og eksperimentelle tilgange. Dette er for at opnå en bedre forståelse af den fysiske virkemåde med det mål at kunne designe optimale konstruktioner.

Vores forskning fokuserer på

  • Armerede betonkonstruktioner
  • Analyser baseret på elasticitets- og plasticitetsteorien
  • Beskrivelse af virkemåde i anvendelses- og brudtilstanden
  • Laboratorieundersøgelser
  • In situ målinger
  • Konceptuelt design af konstruktioner