Strukturel dynamik og monitorering

Forskergruppen i overvågning af bygværker er eksperter i vibrationsbaseret overvågning.

Ideen er at estimere egensvingningstilstande (mode shapes og naturlige frekvenser) ud fra det naturlige respons - hvilket i litteraturen er kendt som ”operational modal analysis” – og så benytte disse modalparametre til at bestemme hvorvidt der er sket ændringer i konstruktionen.

I starten af en monitoreringsproces vil man normalt tage skridt til at kalibrere det til rådighed værende finite element (FE) model, så modellen så vidt muligt svarer til den jomfruelige tilstand. Senere kan FE modellen så kalibreres til den øjeblikkelige tilstand, og man kan forsøge at besvare spørgsmålet om i) hvorvidt konstruktionen har ændret sig og, hvis det er tilfældet, så ii) identificere hvor skaden er sket, iii) kvantificere skadens størrelse og endelig iv) lave et estimat for betydningen af skaden i konstruktionens restlevetid.


Vores forskningsfokus er

  • Operational modal analysis (OMA), specielt automatiserede versioner af OMA
  • OMA on difficult cases like high damping and time varying properties
  • Expansion, hvor responset bestemmes i punkter, hvor der ikke måles
  • Updating og damage detection
  • Structural health monitoring (SHM) specielt ud fra risikoperspektiv
  • SHM of wind turbines (WT), off shore structures and other production facilities

Gruppens grunddisciplin er OMA, hvor gruppen er med i den internationale elite, og discipliner som teoretisk dynamik, signalbehandling, numerisk matematik og endelig sikkerhedsteori, hvor gruppen primært arbejder på anvendelsesniveau.