Historie

Et nyt institut
Institut for Ingeniørvidenskab blev dannet i juli 2011 som en del af en større reorganisering ved Aarhus Universitet. Det skete formelt ved en sammenlægning af Ingeniørhøjskolens udviklings- og forskningsaktiviteter og det tidligere Institut for Biosystemteknologi. 

Aarhus Universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus har i  flere år haft et tæt samarbejde omkring uddannelse. Den 1. januar 2012 trådte en fusion imellem de to institutioner i kraft og samarbejdet blev erstattet af et fuldt institutionelt fællesskab. 

Med oprettelsen af Institut for Ingeniørvidenskab og Ingeniørhøjskolen har ingeniørområdet i dag en stærk og samlende base - både som forskningsplatform og som ramme for en praksisnær studiemodel.  

Instituttet deltager desuden i en række tværfaglige aktiviteter både inden for det teknisk videnskabelige område og på tværs af øvrige relevante fagområder ved Aarhus Universitet.  
 
Aktiviteterne ved Institut for Ingeniørvidenskab er i dag spredt geografisk med aktiviteter tre steder på Campus Aarhus, på Forskningscenter Foulum nær Viborg og på Engineering Centre Bygholm ved Horsens. Målet er på sigt at samle alle ingeniøraktiviteter i Aarhus.