Ledelse

Institutleder

Viceinstitutleder

Morten Dam Rasmussen

Viceinstitutleder
M
P +4525152755

Sekretariatsleder

Leder af Bioteknologi og Kemiteknologi

Leder af Byggeri og Bygningsdesign

Søren Wandahl

Ingeniørdocent

Leder af Elektronik og Computerteknologi

Leder af Mekanik og Materialer

Henrik Myhre Jensen

Professor, dr. techn.