Organisation

Der er en tæt organisatorisk sammenhæng mellem Institut for Ingeniørvidenskab og Ingeniørhøjskolen, som sikrer optimale betingelser for både forskning, uddannelse og udveksling af viden med det omgivende samfund. 

Organisationsdiagrammet viser den formelle struktur for Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet og grupperingen af faglige enheder.

Læs mere om forskningsområderne

Kontakt

Institut for Ingeniørvidenskab

E-mail: eng@au.dk