Samarbejde


Videnudveksling

Viden- og teknologioverførsel er et højt prioriteret område for Aarhus Universitet. Institut for Ingeniørvidenskab bidrager med flere forskellige typer af videnudveksling, som er med til at sikre, at den viden, der skabes i forskningsmiljøerne, også kommer det omgivende samfund til gavn.

Instituttet arbejder for at bringe højt specialiseret viden i anvendelse og forsøger systematisk at skabe og synliggøre et attraktivt kommercialiseringspotentiale knyttet til forskningen. Det kræver tætte relationer til erhvervslivet og en nuanceret indsigt i innovationsbehovet hos virksomhederne – både de multinationale selskaber med store udviklingsafdelinger, og de helt små virksomheder med en hurtig udbygning af avanceret teknologi.

Institut for Ingeniørvidenskab udfører desuden forskningsopgaver for Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA), som har ansvaret for myndighedsopgaver på jordbrugs- og fødevareområdet.


Forskningsformidling

En stor del af instituttets forskningsformidling finder sted via undervisningen af studerende og i samarbejdet med private virksomheder, andre universiteter og øvrige partnere. Instituttet offentliggør den nyeste viden i videnskabelige tidsskrifter og gennem opnåede patenter.

Desuden stiller instituttet sin viden til rådighed i blandt andet fagtidsskrifter, nyhedsbreve, efter- og videreuddannelse, i publikationsserier og gennem udstillinger og foredrag.

Nationalt omfatter formidlingen temadage om emner som for eksempel robotteknologi i jordbruget, markvandringer, åbent hus-arrangementer og præsentation af praktiske resultater af forskningen ved årsmøder og messer.

Internationalt er forskerne aktive deltagere og ofte også arrangører af konferencer og workshops.