Erhvervs­samarbejde

Institut for Ingeniørvidenskab samarbejder med en lang række offentlige og private virksomheder om fælles forsknings- og udviklingsprojekter. Samarbejdet sikrer, at den viden og teknologi, der skabes i universitetets teknologiske forskningsmiljøer får en klar forankring i virkeligheden og kommer det omgivende samfund til gavn.

Virksomheder har mulighed for at samarbejde med Institut for Ingeniørvidenskab på forskellige måder, som du kan læse om nedenfor og kontakte instituttet hvis du vil høre mere.

Erhvervsph.d.

En erhvervs-ph.d. er et treårigt ph.d.-forløb, hvor den ph.d.-studerende ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på et universitet. Den studerende deler sin arbejdstid mellem virksomheden og universitetet.

Hvad får virksomheden ud af samarbejdet
Som virksomhed er der mange fordele ved at ansætte en erhvervs-ph.d.-studerende. I får en medarbejder, som kan løse forsknings- og udviklingsopgaver på et højt niveau og som dermed kan være med til at generere viden til virksomheden, som kan være afgørende for den fremtidige konkurrenceevne. 

Virksomheden styrker også sin kontakt til universitetet, hvilket kan bane vejen for nye forsknings- og udviklingsprojekter og styrke videnudveksling.


Ansøgningsprocessen

For at ansøge om en erhvervsph.d. skal kandidaten og virksomheden lave hver sin ansøgning:


Læs mere om erhvervsph.d.-programmet

Fælles forsknings- og udviklingsprojekter

Institut for Ingeniørvidenskab har en række eliteforskningsmiljøer med høj international konkurrencedygtighed. Når virksomheder lægger dele af deres teknologiske innovationsaktiviteter ind i disse miljøer, får de adgang til den nyeste viden på området, hvilket ofte kan accelerere deres udvikling og tilføre produkter og services værdi. 

En del af instituttets forskningsaktiviteter er efterspørgselsdrevne med udgangspunkt i en eller flere virksomheders innovationsbehov eller særlige applikationsområde.

Studenterprojekter

Mange ingeniørstuderende foretrækker at samarbejde med virksomheder om bachelorprojekter og specialer. Instituttet modtager løbende forslag fra virksomheder til projektemner.  

Ved at indgå i et tæt samarbejde med studerende om studierelaterede projekter, opnår virksomheder ofte en værdifuld, direkte kontakt med fremtidens ingeniører og kan dermed påbegynde en rekrutteringsindsats blandt de unge, allerede imens de er under uddannelse.

Partneraftaler

Som strategisk partner eller corporate partner får din virksomhed løbende adgang til ny viden og adgang til miljøet omkring instituttet.

Partnerskabet vil typisk indebære et fagligt samarbejde omkring konkrete udviklingsprojekter, formidling af jobs og eksponering af virksomheden over for de studerende gennem fælles arrangementer. Derudover vil en partneraftale typisk indeholde et formaliseret samarbejde omkring praktikpladser og studieprojekter.

Licensaftale om brug af teknologi

Institut for Ingeniørvidenskab er indehaver af en del patenter, som virksomheder har mulighed for at udnytte via en licensaftale.  

 

Sponsorater

Virksomheder har mulighed for at markere deres samfundsengagement gennem finansiel støtte til et professorat inden for et område, som har virksomhedens interesse. Et sponsorat kan bidrage til styrke forskningen inden for at veldefineret område og til at profilere virksomheden i det akademiske miljø.