Civilingeniør i Aarhus

Civilingeniøruddannelsen (Bachelordelen) på Aarhus Universitet

Bacheloruddannelsen er en teknisk videnskabelig grunduddannelse, som varer tre år og udgør første del af den femårige civilingeniøruddannelse. Civilingeniøruddannelsen er forskningsbaseret og kvalificerer dig til at arbejde med teknologiske problemstillinger på et højt teoretisk vidensniveau.

Bachelordelen er på dansk, mens kandidatdelen på civilingeniøruddannelsen som udgangspunkt er på engelsk. Civilingeniøren er specialist og arbejder med innovation og udvikling af ny teknologi og nye metoder. Som civilingeniør opbygger du en dyb teknisk og videnskabelig kompetence samt analytisk og teoretisk forståelse på højeste abstraktionsniveau. Med udgangspunkt i forskningsbaseret undervisning får du viden, metoder og samfundsforståelse, som sætter dig i stand til at udvikle, designe og implementere fremtidens teknologier. Civilingeniøren arbejder med forskning, udvikling og innovation og har gode jobmuligheder på globalt plan for eksempel som leder, teknisk udvikler eller konsulent på højt specialiseret niveau.

På Aarhus Universitet kan du læse en teknisk ingeniørvidenskabelig bachelor inden for Bioteknologi eller Kemiteknologi. Herefter kan du fortsætte på den toårige kandidatuddannelse til civilingeniør i Kemi og bioteknologi.

Studiets opbygning


En teknisk ingeniørvidenskabelig bachelor­uddannelse varer tre år og er første del af en civilingeniøruddannelse. Civilingeniøruddannelsen er forskningsbaseret og kvalificerer dig til at arbejde med teknologiske problemstillinger på et højt teoretisk vidensniveau.