Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Flerårige kløvergræsmarker til afgræsning

Flerårige kløvergræsmarker
til afgræsning

Etårigt forskningsprojekt, 80 procent finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug i 2013 (udvidet til 2014)


Formål

Projektet har udført en analyse af ca. 10 flerårige kløvergræsmarker, brugt til afgræsning af malkekøer, på mineralsk jord hos økologiske kvægbrug. Analysen, der omfattede biologiske, produktionsmæssige og arbejdsmæssige parametre skal danne grundlag for en bæredygtighedsanalyse hvor økonomiske, miljømæssige (klima, næringsstof, landskab) og sociale aspekter (arbejdsforbrug, rådgivningsbehov) kvantificeres.

Analysen vil blive præsenteret i en rapport, som kan bruges til rådgivning, undervisning og dokumentation. Analysen er etårig og baseret på bestående marker, som er anlagt og behandlet forskelligt og derefter sammenlignet med nyere marker i samme område for at kunne belyse diversiteten og mulighederne. 

I slutningen af projektperioden vil der ligeledes blive etableret nogle få nye kløvergræsmarker til flerårig afgræsning. Etableringen sker i samarbejde med praktiserende økologiske landbrug og DLF.  Markerne kan de kommende mange år blive fulgt af frøfirmaet samt rådgiverne og være en flerårig basis for inspiration og erfaring.


Delformål
At identificere mangler og problemer, både agronomiske og i management, ved brug af flerårige kløvergræsmarker (ældre end 4 år) til afgræsning.

  • At rapportere og formidle resultaterne og perspektiver/konsekvenser ved brug af flerårige kløvergræsmarker til afgræsning, og herved identificere mangler på viden til fornyet forskningsbehov. 
  • At etablere nogle få flerårige kløvergræsmarker ud fra de indsamlede erfaringer. Udvælgelsen sker i samarbejde med frøfirmaer, rådgivning og landbrug. Markerne kan demonstrere og evaluere mulighederne for at bevare markerne i mange år ved velvalgte sorter/arter, god etablering, vedligeholdelse og pleje undervejs.

Projektets indhold

  1. Analyse af flerårige kløvergræsmarker på mineralsk jord på økologiske kvægbrug
  2. Rapportering af analysen, samt refleksion i forhold til kendt viden og forskning fra ind- og udland med referencer til udbytte, klimapåvirkning samt management.
  3. Etablering af nye flerårige kløvergræsmarker i samspil med firmaer/konsulenter/eksperter og landmænd.


Effekterne

Effekterne af projektet vil være forbedret kendskab til fakta og evt. muligheder vedrørende flerårige kløvergræsmarker til afgræsning, og dermed skabe potentiale til integration af flerårige produktive kløvergræsmarker til afgræsning i dansk økologisk mælkeproduktion.  Dette vil give fornyet fokus på evt. muligheder og direkte konkrete tiltag til etablering, vedligeholdelse og management af kløvergræsmarker, som kan holde i perioder på mere end fire år, i de kommende år.


Resultaterne
Resultaterne af de løbende registreringer samt rapporten med analysen og anbefalingerne vil være tilgængelige på denne hjemmeside.


Ansvarlige

Frank Oudshoorn, Institut for Ingeniørvidenskab (ENG), Aarhus Universitet er projektleder. Orla Nielsen, Institut for Agroøkologi samt Erik Fløjgaard Kristensen (ENG) og Henrik Mortensen (ENG) vil ligeledes arbejde på projektet.