Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU skal levere forskning til historisk stort energiprojekt

Med en historisk stor EU-bevilling skal Aarhus Universitet sammen med en række virksomheder og offentlige samarbejdspartnere finde nye løsninger på, hvordan boligområder kan reducere det samlede energiforbrug. Projektet involverer 1000 aarhusianske husstande, som i de kommende år skal fungere som fuldskala-laboratorium for forskere ved Institut for Ingeniørvidenskab.

08.12.2014

Institut for Ingeniørvidenskab skal i de kommende år levere forskning til READY, som er et historisk stort EU-energiprojekt. Billedet er taget fra toppen af Navitas ind imod Aarhus. (Foto: Anders Trærup).

Med en investering på 144 millioner kroner satser EU nu massivt på et demonstrationsprojekt, der har til formål at afdække, hvordan man bedst muligt kan reducere det samlede energiforbrug hos private husstande i et boligområde.

Hele boligområder som energilaboratorier
I dag kan man beregne, hvordan man i en enkelt husstand og som privatforbruger sparer mest på energien, men man ved meget lidt om, hvad der virker, hvis man vil sænke CO2-udledningen for et helt boligområde.

Det er netop svarene på dette overordnede spørgsmål, forskerne skal bruge de mange millioner kroner til at finde. De rykker nu ud af laboratorierne og vil i de kommende tre år etablere Europas største forsøgsopstilling,  der omfatter adskillige villaveje og lejlighedskomplekser.

Og eksperimenter i fuldskala-størrelse er et helt afgørende skridt, hvis man vil skaffe den viden, der skal til for at skabe fremtidens intelligente energiforsyning, siger Steffen Petersen, adjunkt ved Institut for Ingeniørvidenskab og projektets energispecialist.

”Vi er nødt til at tænke mere helhedsorienteret og se på, hvordan man mest optimalt kan reducere energiforbruget i hele boligområder og ikke blot i enkelte husstande. Vi skal hele vejen rundt og se på både det adfærdsbetingede forbrug af strøm, materialer til energirenovering og ny teknologi til lagring af energi i boliger. Som forskere får vi nu alletiders chance for at sætte vores viden i spil under virkelige omstændigheder og på den måde demonstrere, hvordan man bedst og billigst omstiller til vedvarende energi i et eksisterende boligområde.”

Projektet hedder READY og involverer godt 1000 husstande i Aarhus og cirka 30.000 m3 flerfamilieshuse i Sverige. Institut for Ingeniørvidenskab skal gennemføre energianalyser og afdække potentialet for energibesparelser og reduktion af udledning af drivhusgasser. Samtidig er adskillige private firmaer med i projektet, for håbet er at udvikle nye teknologier med kommercielt potentiale.

Det optimale miks for grønne byer
En af projektets største udfordringer er at håndtere vores overskudsproduktion af elektricitet fra vedvarende energikilder som for eksempel sol og vind. Forskerne skal derfor demonstrere, hvordan man kan styre udbuddet af og efterspørgslen på strøm på byddelsskala.

De skal samtidig undersøge, om det kan lade sig gøre at energirenovere boligerne, så fjernvarmeleverandørerne kan sænke fremløbstemperaturen.

”I virkeligheden er energirenovering af boligområder en jungle. Ingen kender det optimale miks af indsatser. Hvad kan bedst betale sig – at sætte 10 cm ekstra isolering ind i husene, etablere varmepumper eller at investere i smart styring af strømforbruget, så det matcher energitilgængeligheden bedst muligt? Vi har selvfølgelig nogle teoretisk velbegrundede hypoteser, men der findes ikke noget evidensbaseret grundlag for at sige, hvordan man opnår den optimale energireduktion,” siger Steffen Petersen.

I EU er det cirka ni ud af ti boliger, der skal energirenoveres i l løbet af de kommende årtier, hvis medlemsstaterne skal indfri ambitionerne om en fossilfri energiforsyning.

Et af målene for projektet er derfor at udvikle en universel model, der kan bruges til at beregne den optimale energirenoveringsindsats for bydele med specifikke forhold overalt i Europa.

”Vi ser i disse år en tendens til, at vi forsøger at spare på energien på alle mulige måder. Vi har en forventning om, at vi skal sætte mere ind i forhold til at bruge energien, mens den er til rådighed og indbygge små lagre af energi i vores hjem. Nu har vi en enestående mulighed for at teste vores hypoteser i fuldskala demonstrationsforsøg,” siger Peter Harling Lykke, projektleder ved Institut for Ingeniørvidenskab og administrativ leder af READY ved Aarhus Universitet.

Blandt andet skal forskerne eksperimentere med at indbygge biogaskøkkenkværne til madaffald i de involverede husstande og bruge el-bilbatterier til at lagre strøm i boligerne.  

KONTAKT

Peter Harling Lykke, projektleder, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet

Steffen Petersen, adjunkt og leder af forskningsgruppen for energi og indeklima, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet

OM READY

  • READY er en forkortelse for Ressource Efficient Cities implementing ADvanced smart CitY solutions.
  • Projektets formål er at skaffe ny viden om, hvordan man mest optimalt energirenoverer boligområder, så de bliver klar til fremtidens intelligente energiforsyning.
  • Aarhus Kommune og Växjö i Sverige er projektet forsøgsplatforme. I Aarhus involverer projektet 2 boligområder med knap 500 villaer og 413 lejligheder.
  • EU har bevilliget i alt 144 millioner kr. til projektet og det samlede budget er 250 mio. kr.
  • Bag READY er et konsortium af 23 forskellige offentlige og private partnere.
Institut for Ingeniørvidenskab