Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Computermodel skal udvikle fremtidens redskaber til jordbearbejdning

Et erhvervspostdoc-projekt med deltagelse af Aarhus Universitet og redskabsproducenten Kongskilde A/S skal bane vejen for mere energieffektivt markarbejde og øget produktiviteten i planteproduktionen.

05.01.2012 | Kim Harell

Projektet ”Nyt designværktøj til udvikling af energieffektive og intelligente jordbearbejdningsredskaber” er et to-årigt erhvervspostdoc-projekt og forventes at starte 1. januar 2012. Foto: Colourbox

Tekst: Søren Tobberup Hansen

Når landmændene kører med deres redskaber på markerne sker der en interaktion mellem jorden og redskaberne. Men viden om, hvad der præcist sker, er meget begrænset. Det vil et erhvervspostdoc-projekt, der har fået tilsagn om finansiering af Højteknologifonden, gør op med.

 

"Der mangler i høj grad videnskabeligt funderede værktøjer, som redskabsproducenter kan benytte til udvikling af nye redskaber. I dag bygger udvikling af jordbearbejdningsredskaber i høj grad på delvis subjektive vurderinger, erfaringer og meninger," forklarer forsker på Aarhus Universitet Tavs Nyord, der stå bag det nye erhvervspostdoc-projekt.
 

Med behovet om at øge produktiviteten markant på markarealer for at sikre fødevareproduktionen, der af FN’s fødevareorganisation FAO er estimeret til at skulle stige med 80 procent inden år 2050, er det yderst vigtigt, at der optimeres på alle processer i fødevareproduktionen. Her er en forbedring af jordbearbejdningsredskaber en vigtig del til at sikre en øget produktivitet.     


Udvikling af computermodel
Tavs Nyord forklarer, at projektet har til hensigt at udvikle nye energieffektive og på sigt mere intelligente jordbearbejdningsredskaber, der skal kunne tilpasse sig de aktuelle forhold i marken og derved øge kvaliteten af jordbearbejdningen. Det skal ske ved at udvikle en såkaldt Discrete Element Modelling-model, der både er i stand til at forudsige trækkraft for et givent redskab, der opererer i en given jord, og jordens bevægelse omkring et jordbearbejdningsredskab.

 

"Med en sådan model vil vi i langt højere grad kunne designe jordbearbejdningsredskaber, der er mere energieffektive og efterlader jorden som ønsket. I fremtiden er det håbet, at denne viden kan danne grundlag for udvikling af næste generation af jordbearbejdningsredskaber," forklarer Tavs Nyord.

 

Også for producenter af jordbearbejdningsværktøjer er der oplagte fordele ved projektet. Udvikling af nye redskaber er en meget bekostelig affære.
 

"Udvikling af en computermodel, der kan forudsige kræfter og jordens bevægelse ved jordbearbejdning, vil imødekomme et stort behov for os og andre producenter af jordbearbejdningsredskaber, da vi vil være i stand til at udvikle bedre redskaber og sliddele for lavere omkostninger og samtidig vil forståelsen af interaktionen mellem metallet på redskaberne og jordaggregaterne, blive lang større end i dag," forklarer Anker Glerup, produktchef for jordlinjen hos Kongskilde og mentor i projektet.

 

Projektet ”Nyt designværktøj til udvikling af energieffektive og intelligente jordbearbejdningsredskaber” er et to-årigt erhvervspostdoc-projekt og forventes at starte 1. januar 2012. Projektets samlede budget er på 1,6 mio. kr., hvoraf Højteknologifonden finansierer 50 procent.

 
 

KONTAKT

 

Tavs Nyord, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet: 8715 7637 /tavs.nyord@agrsci.dk

Science and Technology, Offentligheden / Pressen