Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskere sætter skub i udvinding af energi fra halm

Forskere fra Aarhus Universitet skal teste og videreudvikle en ny teknologi, der gør det nemmere og langt mere rentabelt at omdanne halm til brændstof.

19.03.2012 | Kim Harel

Biogasanlæg ved Aarhus Universitet

I de kommende tre år skal forskere fra Aarhus Universitet teste en ny metode til forbehandling af halm, der gør det muligt at øge energiudbyttet fra biogasanlæg markant. Arkivfoto: Colourbox

I et nyt projekt skal forskere fra Aarhus Universitet være med til at dokumentere og markedsmodne en ny teknologibaseret metode til forbehandling af halm, som kan medvirke til et væsentligt højere energiudbytte i biogasanlæg. Det kan få stor betydning for den fremtidige produktion af andengenerationsbiobrændsel baseret på planterester.

Halm i briketter giver mere bæredygtig energi
Halm har et stort uudnyttet potentiale som CO2- neutral energiresurse, men det har en kompliceret struktur, der indtil nu har gjort det vanskeligt at omsætte det til brugbar energi.

Traditionelt kræver halm til biogasanlæg en omfattende og energitung forbehandlingsproces. Men ved at presse halmstråene sammen til små briketter i en specialdesignet maskine, har det vist sig, at man kan få halmen til at ændre karakter, så det lettere kan omsættes i biogasanlæggets reaktor.

Det er en teknologi, som på sigt kan komme til at erstatte den traditionelle metode til udvinding af energi fra halm. Samtidig gør den det muligt at håndtere langt større mængder af materialet i biogasanlægget.

”Vi kan få meget mere biomasse igennem vores system, og det er med til at gøre halm til en attraktiv resurse. I princippet betyder det, at vi nu kan fordoble biogasproduktionen i de anlæg, der i dag er baseret på husdyrgødning,” siger Henrik Bjarne Møller.

I dag er det kun muligt at tilsætte små mængder af halm til biogasanlæggene, fordi det fylder meget og skaber et flydelag i reaktoren.


Pres erstatter trykkogning
Ved en normal produktion af biobrændstof udsætter man halmmassen for trykkogning ved meget høje temperaturer. Det er nødvendigt for at frigøre sukkermolekylerne, der kan omdannes til energi.


Nu kan forskerne imidlertid bearbejde halmstråene alene ved hjælp af en særlig kompressionsteknik, og det gør metoden langt mere energieffektiv.


”Vi kan presse tør halm i stedet for at trykkoge det og på den måde spare store mængder af energi i processen. Det kan være med til at gøre det rentabelt at udvinde biobrændsel fra halm, og projektet har derfor også store kommercielle perspektiver,” siger Henrik Bjarne Møller. 

Forskerne skal teste forbehandlingsteknologien i storskala med i alt 10.000 ton halm.

Projektet løber over tre år og er finansieret af Energiteknologisk Udviklings- og
Demonstrationsprogram (EUDP).


Det gennemføres i tæt samarbejde med virksomhederne BioFuelTechnology ApS og C.F. Nielsen A/S, som står bag teknologien til halmkompression.


KONTAKT

Henrik B. Møller, Institut for Ingeniørvidenskab, telefon: 8715 7646, mobiltelefon: 4053 1596, e-mail: henrikb.moller@agrsci.dk

Forskning, Science and Technology