Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskning skal reducere udledning af klimagasser fra husdyrgødning

Et nyt forskningsprojekt skal udvikle strategier til reduktion af metanemissioner fra husdyrgødning i hele kæden fra dyr til lagring.

16.12.2019 | Claus Bo Andreasen

Arkivfoto

Metan (CH4) er en kraftig klimagas med ca. 30 gange større drivhuseffekt end CO2. Metan dannes bl.a. ved drøvtyggernes fordøjelse af foderet, og der er i den forbindelse stort fokus på at reducere udledningen af metan, som kommer fra køernes bøvser. 

Der er imidlertid også en betydelig metanemission fra dyrenes gødning. Omkring en tredjedel af landbrugets samlede metanemissioner kommer således fra husdyrgødning. Det kan være fra både stalde og fra udendørs lagre

Et nyt forskningsprojekt, som Aarhus Universitet gennemfører i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og Seges, skal nu udvikle og dokumentere integrerede strategier til reduktion af metanemissioner fra husdyrgødning i hele kæden fra dyr til endt lagring.

"Vores mål er at kunne tilvejebringe nye omkostningseffektive klimavirkemidler, der er veldokumenterede, og som kan fungere i praksis."
Lektor Anders Feilberg

Lektor Anders Feilberg, Institut for Ingeniørvidenskab står i spidsen for det nye projekt.

"Der eksisterer en række forskellige teknologiske muligheder for at reducere metanemission fra husdyrgødning. I projektet vil vi dels optimere teknologierne, dels undersøge mulighederne for at integrere teknologierne i mere effektive strategier," siger Anders Feilberg.

De nye strategier skal således kombinere teknologier i hele kæden fra udskillelse til endt lagring. Det vil blive arbejdet med optimeret hyppig udslusning, nye staldindretninger og udslusningssystemer, efterbehandling af gyllekanaler for at hæmme vækst af metanproducerende mikroorganismer, optimeret strategi for produktion af biogas fra hyppigt udsluset gylle og en ny teknologi til kontrolleret oxidation af metan i gyllelagre.

"Vores mål er at kunne tilvejebringe nye omkostningseffektive klimavirkemidler, der er veldokumenterede, og som kan fungere i praksis," siger Anders Feilberg.

Han peger også på, at teknologierne skal kunne anvendes i både eksisterende og nye stalde.

Projektet vil desuden give myndighederne bedre muligheder for at iværksætte implementering af klimateknologi i landbruget. Endvidere vil de nationale emissionsopgørelser på baggrund af projektet løbende kunne opdateres i takt med indførelse af nye virkemidler.

Projektet ”INTEgreret Reduktion af METhan-emission fra husdyrgødning” støttes af Landbrugsstyrelsen med 12.650.000 kr.


Kontakt

Lektor Anders Feilberg
Institut for Ingeniørvidenskab
E-mail: af@eng.au.dk
Tel.: +45 30896099

Institut for Ingeniørvidenskab