Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fremtidens ingeniører skal i nærkontakt med ældre

Det er ikke de ældre, der skal vænne sig til ny teknologi. Det er ny teknologi, der skal vænne sig til de ældre. 20 ingeniørstuderende skal i dag på plejehjem for at blive klogere på hverdagens udfordringer for beboere og personale og få nye idéer til teknologiske hjælpemidler.

28.11.2012 | Kim Harel

ældre

De nuværende ingeniørstuderende får en vigtig rolle i udviklingen af fremtidens teknologibaserede omsorgs- og plejesektor. De skal blive bedre til at spotte brugernes behov. I dag drager de på feltarbejde på plejehjem. (Foto: Colourbox)

Ingeniører skal blive bedre til at omsætte teknologi til brugervenlige løsninger. Det er afgørende for, at de kan bidrage til at realisere en teknologibaseret pleje- og omsorgssektor. Det vurderer, Bente Besenbacher, som er uddannelsesansvarlig for sundhedsteknologiuddannelsen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet:

- Den teknologiske udvikling har allerede givet os et væld af nye muligheder for at udnytte resurser mere effektivt og skabe større kvalitet i ældreplejen. Men i praksis er det ganske lidt, der er taget i brug. Det er helt afgørende, at løsningerne er gennemtænkte og fungerer intuitivt, ellers er de stort set værdiløse. Hvis vi vil skabe en fremtidssikret plejesektor på brugernes præmisser, skal vores ingeniører være gode til at tænke teknologi sammen med menneskers specifikke behov og begrænsninger.

De ingeniørstuderende skal sammen med plejepersonalet i Holstebro Kommune deltage i en såkaldt innovationsdag. Her skal de observere arbejdsrutinerne på et plejehjem, de ældres adfærd og udvikle nye idéer til teknologiske løsninger, der kan være med til at gøre hverdagen lettere.

”Det er meget vigtigt for os, at vores studerende lærer at lade innovationsprocesserne tage udgangspunkt i brugernes behov fremfor, hvad der er teknisk muligt. Ofte kan teknologien langt mere end nødvendigt,” siger Bente Besenbacher.

Virksomheder skal realisere studerendes idéer
De bedste af de studerendes idéer bliver samlet i et katalog og fremlagt for de virksomheder i regionen, der arbejder med at udvikle velfærdsteknologi.

”Vores tanke er at forære de studerendes forslag til virksomheder og efterfølgende hjælpe dem med at få EU-støtte til at realisere idéerne i konkrete udviklingsprojekter,” siger Lars Holte Nielsen, direktør i Midtjyllands EU-kontor.

EU har øremærket 2,6 milliarder kroner til innovationsprojekter inden for velfærdsteknologi i en rammeperiode, der gælder i 2013.

Brugervenlige løsninger haster
I de seneste år er udviklingen af ny teknologi til plejesektoren accelereret. Det sker samtidig med et øget politisk fokus på de samfundsøkonomiske konsekvenser af en voksende ældrebefolkning. Den vestlige verdens sundhedssystemer står overfor enorme omkostningspres og går en fremtid i møde, hvor teknologi kommer til at spille en nøglerolle.

Det mærker man også i Holstebro Kommune, som har en klar strategi for implementering af mere velfærdsteknologi.

- Det er en stor demografisk udfordring, og det haster med at tænke teknologiske løsninger ind i en form, der kan gøre plejen nemmere og bedre og ældre mere selvhjulpne, siger Anders Kjærulf, der er direktør for Kultur og Sundhed i Holstebro Kommune.

Alene i Holstebro Kommune vil andelen af ældre over 67 år stige med cirka 25 procent i 2020.

Kæmpe vækstpotentiale for virksomheder
Efterspørgslen på teknologi til pleje- og omsorgssektoren er altså enormt, og det vil vokse yderligere i de kommende år. Og det er nu, slaget skal slås blandt virksomheder, hvis de skal vinde fodfæste på det globale marked, mener Lars Holte Nielsen.

Han håber, at de studerende idéer kan føre til nye vækstmuligheder i det midtjyske erhvervsliv.

- De virksomheder, der formår at tænke teknologi sammen med brugernes specifikke behov har en afgørende konkurrencefordel, siger han.

Innovationsdagen er et samarbejde mellem Holstebro Kommune, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Midtlab, VIA University og Midtjyllands EU-kontor.

KONTAKT

Bente Besenbacher, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet: bbe@iha.dk; 4189

Uddannelse, Institut for Ingeniørvidenskab