Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ingeniørstuderende sender laboratorieudstyr til Ghana

I elektroniklaboratorierne på Aarhus Universitet funkler det nye udstyr. Det gamle er pakket i kasser og nu på vej med skib til Ghana. Det er ingeniørstuderende og undervisere, der i fællesskab står bag donationen som led i en humanitær indsats.

22.10.2012 | Kim Harel

studerende

Ingeniørstuderende pakker deres gamle, men velfungerende laboratorieudstyr i kasser. Det er nu på vej med skib til et universitet i Ghana, hvor det skal give uddannelserne et kvalitetsløft. (Fotograf: Carl Jakobsen)

Ingeniørstuderende ved Aarhus Universitet fik ved årsskiftet nyt måleudstyr til elektroniklaboratorierne. Det gamle var for godt til skrot og blev derfor opmagasineret med henblik på at sælge det på auktion. 

Men så fik en gruppe af studerende og undervisere med tilknytning til den humanitære organisation Ingeniører Uden Grænser idéen til et nyt ulandsprojekt.

”Vi ved, at moderne eksperimentelle faciliteter kan give uddannelser i udviklingslande et meget stort kvalitetsløft. Og vi ved, at dygtige ingeniører er afgørende for den lokale og regionale vækst, Derfor begyndte vi at lede efter et universitet, som kunne få gavn af vores udstyr,” siger Simon Lund, ingeniørstuderende ved Aarhus Universitet.

Han udførte i samarbejde med en gruppe af andre studerende og undervisere benarbejdet for en donation af Ingeniørhøjskolens udstyr til Kvame Nkrumah University of Science and Technology i Ghana. 

Udstyr på vej i skib
I dag er et ton velfungerende apparatur undervejs i skib og forventes at komme sikkert i havn i november.

Lasten består primært af osciloskoper, signalgeneratorer, tællere, multimetre og strømforsyninger. Alt sammen helt nødvendige instrumenter, når ingeniørstuderende skal afprøve lærebogsteorier i praksis.

Danske ingeniørstuderende skal undervise ghanesere
Universitet i Ghana har indtil videre endnu ingen erfaring med at anvende laboratorieudstyr af den standard, som Ingeniørhøjskolen har doneret. Derfor sender Ingeniørhøjskolen i foråret 2013 fire studerende og en underviser til Vestafrika, hvor de skal afvikle et lokalt workshopforløb.

”Det er afgørende at instruere de ghanesiske lektorer og studerende i brugen af laboratorieudstyret. Det er en forudsætning for, at de kan få gavn af det,” siger Carl Jakobsen, lektor ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Samtidig har projektgruppen sørget for, at en laboratorietekniker fra Kvame Nkrumah Universitetet kan komme på et fagligt udvekslingsophold på Ingeniørhøjskolen.

Aftale forhindrer miljøsvineri
En af de største udfordringer omkring donationen har været at sikre en aftale om miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af laboratorieudstyret i fremtiden.

”Elektronikaffald er et gigantisk miljøproblem i Vestafrika, som efterhånden har fået status som verdens største e-losseplads. For mange lande er det en billigere løsning at donere deres skrammel til afrikanske lande end at skrotte det,” siger Carl Jacobsen.

Det er især de store mængder af giftige tungmetaller som kviksølv, barium, cadmium og bly fra elektroniske komponenter, der bidrager til en massiv luft- og vandforurening i området.

Ingeniørhøjskolen har udformet en kontrakt, hvor universitetet i Ghana forpligtiger sig til at borskaffe alt elektronisk udstyr på en miljørigtig måde.


KONTAKT
Carl Jakobsen, lektor, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet: 4189 3271

Simon Lund, ingeniørstuderend, Aarhus Universitet: 09744@iha.dk

 

 

Uddannelse, Studerende, Institut for Ingeniørvidenskab, Miljø, klima og energi, Lande og områder