Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ingeniøruddannelser hitter på Aarhus Universitet

Den 5. juli udløb fristen for ansøgning om optagelse på de videregående uddannelser i Danmark, og aldrig før har så mange søgt ind på en ingeniøruddannelse i Aarhus.

09.07.2015 | Kim Harel

Der bliver mere trængsel på gangene på Navitas, Hangøvej, Katrinebjerg og i Herning. 991 unge har sat kryds ved en ingeniøruddannelse på Aarhus Universitet som førsteprioritet. 892 af disse går til AU Engineering ved fakultetet Science and Technology, og 99 går til ingeniøruddannelserne på fakultetet Aarhus BSS. (Foto: AU_Jesper Rais)

AU Engineering har i år modtaget 892 førsteprioritetsansøgninger til diplomingeniøruddannelserne via kvote 1. Det er en stigning på 21 procent i forhold til antallet af ansøgere, universitetet fik i 2014.

Samlet fik Aarhus Universitet 9.385 ansøgere, hvilket er en fremgang på fem procent i samme periode. 

”Vi kan se en forskydning i ansøgerfeltet, så flere har en ingeniøruddannelse som førsteprioritet. Det er glædeligt, og jeg er lettet over at kunne viderebringe nyheden om fremgang til de danske virksomheder, som har ventet spændt,” siger Conni Simonsen, direktør, Ingeniørhøjskolen Aarhus.

Fremgangen i antallet af ansøgere til de i alt 12 diplomingeniøruddannelser ved Aarhus Universitet forventes desuden om få år at resultere i flere ansøgere til universitetets ni civilingeniøruddannelser, der udbydes som kandidatforløb. 

Fremgang, men stadig ingeniørmangel
En ny fremskrivning af udviklingen i udbud og efterspørgsel på arbejdskraft gennemført af Dansk Industri (DI) viser, at Danmark om ti år vil mangle 10.000 ingeniører. 

Thomas S. Toftegaard, institutleder, Institut for Ingeniørvidenskab, ser derfor  positivt på tendenserne i de unges søgeadfærd til de videregående uddannelser. Han understreger dog, at det stigende optag på ingeniøruddannelserne er langt fra tilstrækkeligt til at løse problemet med ingeniørmanglen i Danmark.

”Danmark klarer sig dårligt i sammenligning med andre OECD-lande, når vi ser på andelen af en ungdomsårgang, der søger ind på en ingeniøruddannelse. Det er et mønster, vi skal have vendt, og det er en grundforudsætning for, at vi kan imødekomme efterspørgslen på arbejdskraft i erhvervslivet.”

Aarhus Universitet  er partner i Engineer the Future, som i en periode på tre år arbejder målrettet for blandt andet at få flere unge til at interessere sig for natur- og ingeniørvidenskab.

Læs mere om AU’s deltagelse i Engineer the Future.

God spredning i ansøgerfelt kan sikre studieplads til mange
Fremgangen i antal ansøgere til ingeniøruddannelser sker på tværs af fagområder, og det er godt nyt for de mange unge, der venter på tilsagn om studieplads, siger Conni Simonsen:

”Ansøgerfeltet og fremgangen fordeler sig jævnt på de forskellige uddannelser. Det betyder, at vi undgår store flaskehalse. Vi gør nu alt, hvad vi kan for at skaffe flest muligt en studieplads.”

Hun kan dog ikke afvise, at universitetet kommer til at afvise nogle unge med ingeniørdrømme, og den endelige fordeling af studiepladser er først klar i slutningen af måneden.

Flere vil læse til ingeniør i Herning
Det især bygningsdesigningeniør-, kemiingeniør og maskiningeniøruddannelserne, der i år er populære, men årets højdespringer er elektronikingeniøruddannelsen i Herning. 

Uddannelsen har implementeret en helt ny undervisningsmetode og er den første ingeniøruddannelse i Danmark, der fra august 2015 udbydes med fuldt onlineprogram for fjernstuderende.

Læs mere om online-uddannelsen i Herning

Aarhus Universitet er det universitet i Danmark, som i 2015 har registreret den største samlede fremgang i førsteprioritetsansøgere til ingeniøruddannelserne.

BAGGRUNDSOPLYSNINGER

Se fakultets- og fagopdelt oversigt over KOT-ansøgningerne på Aarhus Universitet

Læs Aarhus Universitets pressemeddelelse om KOT-optaget

KONTAKT AU ENGINEERING

Conni Simonsen, direktør, Aarhus Universitet

Offentligheden / Pressen, Medarbejdere