Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye muskler til AU Energy

Aarhus Universitet skruer op for aktiviteterne i AU Energy-netværket (AU-ESM). Målet er at styrke det interdisciplinære forskningssamarbejde omkring energi.

11.12.2014 | Kim Harel

Rune Hylsberg Jacobsen, Institut for Ingeniørvidenskab, er udpeget til at stå i spidsen for netværket AU Energy Systems and Markets. I de kommende år skal han dermed stå i spidsen for universitetets tværfakultære samarbejde om energiforskning.(Foto: Anders Trærup)

AU Energy-netværket kan efter blot et enkelt år sætte yderligere skub i det tværfakultære samarbejde om energiforskning. Netværket tager samtidigt navneforlængelse til AU Energy Systems and Markets (AU-ESM).

Siden starten af 2014 har AU Energy opnået en betragtelig projektportefølje, der spænder bredt over forskning og udvikling inden for fremtidens intelligente energisystemer, energimarkeder, forbrugeradfærd samt miljø.

Alt sammen videnskabelige aktiviteter, der kræver et stærkt tværfagligt samarbejde, siger Rune Hylsberg Jacobsen, lektor ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet. Han er udpeget til at stå i spidsen for AU Energy Systems and Markets i det kommende år, og overtager dermed posten fra IB Johansen.

”Hvis vi som universitet skal bidrage til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer omkring bæredygtig energiproduktion og -forbrug, så er det afgørende, at vi kan pulje vores viden på tværs af institutter, centre og fakulteter. Vi har allerede positive erfaringer med interdisciplinært forskningssamarbejde, og vi har set, at de bedste idéer og løsninger opstår i krydsfeltet mellem fagligheder.”

Universitetsledelsen vurderer, at potentialet for nye forskningsprojekter på tværs af institutter, centre og fakulteter og ikke mindst samarbejde med industrien er meget stort inden for clean tech, og en af netværkets vigtige opgaver bliver derfor at synliggøre Aarhus Universitets forskningsmæssige styrkepositioner på energiområdet.

Mere erhvervssamarbejde på programmet
AU Energy Systems and Markets tæller indtil videre 177 forskere fordelt på tre af universitetets fakulteter: Science and Technology, Business and Social Sciences og Arts.

Netværket vil i det kommende år arbejde for at skabe gode betingelser for mere forsknings- og innovationssamarbejde med danske og udenlandske virksomheder.

”Vi ønsker en stærk international energiforskningsprofil for Aarhus Universitet og at bringe vores viden i spil i den globale udvikling. Derfor er anvendelsesorienteret forskning og tæt samarbejde med virksomheder og universiteter en helt afgørende faktorer for vores succes,” siger Rune Hylsberg Jacobsen.

Teknologi, økonomi og antropologi i skøn forening
AU Energy Systems and Markets har for 2015 som mål at etablere endnu flere tværfaglige projekter, der kombinerer ingeniørvidenskabelige energiforskningsaktiviteter med højt specialiseret viden om for eksempel global energiproduktion, investeringsflow, økonomimodeller, energimarkeder og forbrugeadfærd.

”Vores arbejde i netværket skal afspejle det forhold, at energiudfordringen kun kan løses ved en tværfaglig tilgang. Jo bedre vi bliver til at bringe forskellige fagdiscipliner og højt specialiseret viden i spil, jo stærkere vil vi også stå i den globale konkurrence om fondsmidler,” siger Rune Hylsberg Jacobsen.

AU Energy Systems and Markets netværksaktiviteter finansieres af AU Interdisciplinary Network i perioden fra oktober 2014 til oktober 2017.

KONTAKT

Rune Hylsberg Jacobsen: rhj@eng.au.dk

Peter Harling Lykke: ply@eng.au.dk

 

 

Offentligheden / Pressen, Institut for Ingeniørvidenskab, Medarbejdere