Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Science to Business - Tema: Effektive byggeprocesser

Science to Business stiller denne gang skarpt på effektive byggeprocesser. Byggeprojekter er i dag udfordret af spild, fejl og mangler såvel som ekstraarbejde. Ved at minimere uhensigtsmæssighederne gennem forbedret byggeledelse kan produktiviteten i et byggeprojekt øges markant og antallet af nødstedte projekter kan minimeres.

18.06.2020 | Heidi Søndergaard

Dato fre 21 aug
Tid 07:30 09:15
Sted PwC, Jens Chr. Skous Vej 1, Aarhus

Når produktiviteten i et byggeprojekt øges kan byggetiderne mindskes, hvilket medfører en reduktion i flere variable omkostninger. Derudover kan nye projekter opstartes hurtigere. Alle faktorer er baseret på forbedret ledelse og medvirker til at øge nytteværdien af byggeprojekterne og derved generere en øget indtjening.

Dertil er byggesektoren ansvarlig for cirka 30% af den samlede CO2-udledningen i Danmark, hvilket betyder, at den danske byggesektor har et stort potentiale for at bidraget til den grønne omstilling.

Emnet belyses af:

Søren Wandahl, Professor in Construction Management ved Inst. for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet. Søren vil give et indblik i, hvordan man forsker i produktivitet i byggeriet og vise, hvordan man med planlægnings- og ledelsesværktøjer kan øge produktiviteten på byggeprojekter med 30-50%, og komme omkring impact på projekt, virksomhed og brancheniveau.

Peter Greve, Partner, PwC Consulting, Aarhus. Peter vil fortælle om hvordan potentialerne i byggeprocesserne kan kortlægges og hvordan de efterfølgende kan realiseres. Det kalder på et nyt lederskab - en ny form for byggeledelse – Byggeledelse 2.0. Omdrejningspunkterne for at sikre resultater ud over det sædvanlige er foruden det nye lederskab, flowplanlægning og nytteværdi.

Peder Johansen, Direktør for marked og forretningsudvikling, Enemærke & Petersen. Peder vil fortælle om potentialet i nye samarbejdsformer og byggepartnerskaber. Bl.a. med afsæt i Enemærke & Petersens partnerskaber med hhv. Københavns Kommune og med boligforeningen KAB. Byggepartnerskaberne organiseres omkring en portefølje af byggeprojekter og det giver en række muligheder ift. gentagelse, udvikling på bæredyghedsdagsordenen, konfliktminimering m.v. 


AU Engineering