Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Simpelt sukker kan reducere skadelige ammoniakdampe fra gylle

Landbruget kan formentlig halvere udledningen af de skadelige ammoniakdampe ved at hælde sukker i gyllen. Ny forskning fra Aarhus Universitet tyder på, at sukker kan erstatte svovlsyre som middel til at fjerne ammoniakdampene – til glæde for økologiske landbrug og biogasproduktion.

18.02.2015 | Peter F. Gammelby

Kom lidt sukker i gyllen, hvis den skal være sur. Ny forskning fra Maibritt Hjorth og hendes kolleger viser, at sukker kan erstatte svovlsyre som middel til at nedbringe udledningen af ammoniakdampe. (Foto: Peter F. Gammelby)

Det lyder måske ikke logisk, at noget skulle blive mere surt af, at man hælder sukker i det, men det er ikke desto mindre tilfældet med gylle.

Og det er der store perspektiver i. Sur gylle (altså gylle med lav pH-værdi) afgiver nemlig ikke nær så meget ammoniak som neutral gylle. Faktisk kan forsuring af gylle reducere afdampningen af ammoniak med op til 70 procent, og derfor er et stigende antal danske landmænd i løbet af de sidste 10 år begyndt at tilsætte svovlsyre til deres gylle.

I 2014 blev 12 procent af den danske gylle forsuret.

Gylleforsuring med svovlsyre er et effektivt alternativ til de øvrige metoder, landmændene bruger til at nedbringe ammoniakudledningen med, men det er ikke et universalværktøj. Økologiske landmænd må ikke bruge det, og biogasreaktorerne skal helst ikke tilføres mere end 10 procent svovlforsuret gylle – bliver koncentrationen højere, falder produktionen af biogas.

Nu har forskere fra Aarhus Universitet sammen med landbruget og industrien fundet ud af, at sukker er ligeså godt til at forsure gylle med. Og sukker er hverken et problem for økologer eller biogasproducenter.

”Sukker fungerer som substrat, altså føde, for bakterier, der producerer mælkesyre. Og mælkesyren har samme effekt på ammoniak, som svovlsyren har,” forklarer Maibritt Hjorth, der er kemiker og adjunkt på Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet.

Læs hele artiklen i nyhedsbrevet Rømer

Kontakt

Maibritt Hjorth, adjunkt, Institut for Ingeniørvidenskab

Institut for Ingeniørvidenskab