Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om Ingeniørvidenskab

Institut for Ingeniørvidenskab har hjemme på flere forskellige adresser, bl.a. på Navitas ved Aarhus Havn

Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet

Institut for Ingeniørvidenskab (ENG) er en del af AU Engineering ved Aarhus Universitet.

Instituttet blev etableret i 2011 og samler i dag alle forsknings- og udviklingsaktiviteter samt talentudvikling inden for det teknisk videnskabelige område. Derudover varetager instituttet civilingeniøruddannelserne (bachelor og kandidat).

Et videnområde i vækst

Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet er i vækst med en voksende studenterbestand og en kraftig ekspansion af forsknings- og udviklingsaktiviteter. Geografisk er uddannelses- og forskningsaktiviteterne spredt på flere forskellige adresser i Aarhus og i Foulum ved Viborg. 

Instituttet følger en lokaliseringsstrategi, som indebærer, at både uddannelse og forskning placeres i de faglige områder, hvor slægtskabet er størst.

Alle aktiviteter inden for computerteknologi og elektroteknologi beliggende på Katrinebjerg i Aarhus. Aktiviteterne inden for byggeri samt mekanik er samlet i det nye ingeniørdomicil, Navitas, på de bynære havnearealer i Aarhus. Alle aktiviteter inden for bioteknologi og kemiteknologi er samlet på Hangøvej og Gustav Wieds Vej.

Disse videnmiljøer skal bidrage til at styrke en fremvoksende teknologiklynge i Aarhus og sikre en fortsat positiv erhvervsudvikling i regionen.  

Visionen om flere og bedre ingeniører til erhvervslivet

Ingeniørområdet ved Aarhus Universitet danner ramme om drift og udvikling af ingeniøruddannelser i overensstemmelse med efterspørgslen på markedet, om et forskningsmiljø i stærk vækst og en unik model for erhvervssamarbejde.

AU Engineering (Institut for Ingeniørvidenskab og Ingeniørhøjskolen) er forenet i et fælles mål om uddanne flere og bedre ingeniører og bidrage aktivt til en stærkere dansk økonomi.