Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aftagerpaneler

Funktionsbeskrivelse for aftagerpaneler

Et aftagerpanels opgave er at indgå i dialog med universitetet om uddannelsernes kvalitet og relevans og at bidrage til udviklingen af nye og eksisterende uddannelser. I panelet indgår eksterne repræsentanter for de brancher, som den enkelte uddan­nelse giver adgang til og samarbejder med. Et aftagerpanel dækker både diplom- og civilingeniøruddannelser inden for de overordnede faglige felter. Panelet afholder mindst ét møde pr. semester. Panelets medlemmer deltager ad hoc i sparringsgrupper om konkrete tiltag.

Eksempler på emneområder, som panelet rådgiver om:

 • Udvikling af nye og eksisterende uddannelser.
 • Vurdering af faglighed i studiet og fagligt udviklingsbehov
 • Videndeling og kompetenceudvikling (fx gæstelærere, efteruddannelse på ASE)
 • Udvikling af samarbejde (fx praktik, projekter, mentorordninger, studiejobs etc.)
 • Udformning af dimittendundersøgelser, behovsanalyser etc.

Aftagerpaneler for ingeniøruddannelser

Aftagerpanelet for Kemi og bioteknologi

 • Søren Kristiansen, LEGO. Ib Winckelmann, FMC Agricultural Solutions. Charlotte Poulsen, DuPont. Ole Sinkjær, Krüger A/S. Lise Karstenskov Hughes, Aarhus Vand
 • Kontaktperson: Keld Lars Bak

Aftagerpanelet for Bygningsområdet

 • Lars Schrøder, Aarhus Vand. Frank Jensen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma. Peter Rantil Smith, MT Højgaard. Kåre Tinning, Niras. Anders Birch, Rambøll. Anette Storm, DS Flexhal. Kirsten Mariager, Dansk Energi Management. Rasmus Lautrup, MOE A/S. Sune Holm Sølvsten, Geo. Peter Ryberg Neess, Aarhus Kommune. Kristine Grøndal Andersen, SWECO.
 • Kontaktperson: Karsten Völcker

Aftagerpanelet for Elektronik, IKT, Computerteknologi, Elektroteknologi

 • Per Egedahl, Siemens Gamesa. Michael Steen Ebbesen, Stibo. Brian Gottorp Jeppesen, Mjølner Informatics. Jan Aagaard, Deif A/S. Erik K. Rønhøj, Terma. Jesper Ballegaard, Systematic. Claus Seidelin Schrøder, Siemens. René Kristensen, Kamstrup. Martin Sanddal Nielsen, Velux. Maiken Bjerg Møller, SoundFocus APS.
 • Kontaktperson: Per Lysgaard

Aftagerpanelet for Elektrisk energiteknologi

 • Pau Ahler Brorsbøl, Spangenberg & Madsen. Jan Aagaard, Deif A/S. Flemming Vedsted, Grundfos Holding A/S. Steffan Hansen, Siemens. Asger Illum, Balslev Rådgivende Ingeniører A/S. Hans Christian Olesen, DIS. Kim Søgaard, Energinet.dk. Louise Carina Jensen, Dansk Energi.
 • Kontaktperson: Per Lysgaard

Aftagerpanelet for Maskinteknik og Mekanik

 • Arne Bjerring, VARO. Jan Dorn Johansson,TERMA. Jakob Vernersen, Grundfos. Nicolai Tolstrup, Kirkholm Maskiningeniører A/S. Jeppe Kiilerich Østerlund, Eltronic A/S. Carsten Risom, Kyocera Unimerco. Jens Wind, Vestas. Steffen Lundgaard Jørgensen, Arla Foods. Casper Hansen, Technicon. Simone Stevns Kazar, BEUMER Group. Jesper Nygaard Sørensen, Tech invent 
 • Kontaktperson: Søren Bøndergaard

Aftagerpanelet for Sundhedsteknologi og Biomedicinsk teknologi

 • Mogens Ravn, Nordisk Røntgen Teknik A/S. Carsten Riis, Region Midt. Henrik Søgaard, Ohmatex. Margit Kristensen, MTIC. Jens Maigaard, CGI Denmark. Kirsten Rud Bentholm Teknologi i praksis. Søren Haack, Teknologisk Institut. Simon Meyer Lauritsen, Enversion A/S.
 • Kontaktperson: Bente Besenbacher

Sammensætning af panel

Et panel består af 5-12 medlemmer, som repræsenterer det arbejdsmarked, uddannelserne retter sig mod. Medlemmerne skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne retter sig mod. Sammensætningen skal tilgodese, at både det overordnede perspektiv på virksomhedens strategi og fremtidige behov for arbejdskraft og den direkte kontakt til nye dimittender er repræsenteret. Sammensætningen skal endvidere sikre, at forskellige virksomhedsstørrelser og -typer er repræsenteret (offentlig, privat, rådgivning, produktion, forskning og udvikling, uddannelsesinstitutioner for videreuddannelse, interesseorganisationer etc.).

Panelet udpeger en formand blandt sine medlemmer.

Ved aftagerpanelets møder deltager de relevante uddannelsesledere/-ansvarlige, udviklingschefer/sektionsledere og repræsentanter for de relevante uddannelsesudvalg. Desuden kan der indkaldes gæster til møderne