Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Erhvervs­samarbejde

Institut for Ingeniørvidenskab samarbejder med en lang række offentlige og private virksomheder om fælles forsknings- og udviklingsprojekter. Samarbejdet sikrer, at den viden og teknologi, der skabes i universitetets tekniske forskningsmiljøer får en klar forankring i virkeligheden og kommer det omgivende samfund til gavn.

Som virksomhed har du mulighed for at samarbejde med Institut for Ingeniørvidenskab på forskellige måder, som du kan læse om nedenfor. Har du idéer til samarbejde, så er du velkomment til at kontakte Andy Drysdale.

Erhvervsph.d.

En erhvervs-ph.d. er et treårigt ph.d.-forløb, hvor den ph.d.-studerende ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på et universitet. Den studerende deler sin arbejdstid mellem virksomheden og universitetet.

Hvad får virksomheden ud af samarbejdet
Som virksomhed er der mange fordele ved at ansætte en erhvervs-ph.d.-studerende. I får en medarbejder, som kan løse forsknings- og udviklingsopgaver på et højt niveau og som dermed kan være med til at generere viden til virksomheden, som kan være afgørende for den fremtidige konkurrenceevne. 

Virksomheden styrker også sin kontakt til universitetet, hvilket kan bane vejen for nye forsknings- og udviklingsprojekter og styrke videnudveksling.


Ansøgningsprocessen

For at ansøge om en erhvervsph.d. skal kandidaten og virksomheden lave hver sin ansøgning:


Læs mere om erhvervsph.d.-programmet

Erhvervspostdoc

En erhvervspostdoc med Aarhus Universitet er en unik mulighed for et tæt samarbejde om at få løst konkrete forsknings- og udviklingsopgaver i virksomheden og styrke samarbejdsrelationerne mellem erhvervslivet og fremragende forskere og fagmiljøer på Aarhus Universitet.


Hvad får virksomheden ud af samarbejdet

Som virksomhed er der mange fordele ved at ansætte en erhvervspostdoc. I får en medarbejder, der har gennemført en ph.d.-uddannelse inden for de sidste fem år, og som derfor kan løse forsknings- og udviklingsopgaver på et meget højt niveau, og dermed være med til at generere viden til virksomheden, som kan være afgørende for den fremtidige konkurrenceevne. 

Virksomheden styrker også sin kontakt til universitetet, hvilket kan bane vejen for nye forsknings- og udviklingsprojekter og styrke videnudveksling.


Projektet

  • Er et erhvervsrettet forskningsprojekt på ét til tre år.
  • Har et klart fokus på den forretningsmæssige udvikling af virksomheden.


Ansøgningsprocessen

Virksomheden ansøger ved Innovationsfonden. Innovationsfonden finansierer en del af erhvervspostdoc'ens løn og rejseudgifter i virksomheden samt universitetets udgifter til mentor, udstyr og øvrige udgifter i projektet.

 

Studenterprojekter

Ved at indgå i et samarbejde med studerende om studierelaterede projekter kan du opnå en værdifuld, direkte kontakt med fremtidens ingeniører, og kan dermed påbegynde en rekrutteringsindsats blandt de unge allerede imens de er under uddannelse.


Bachelor- og kandidatprojekter

Mange ingeniørstuderende samarbejder med virksomheder om bachelor- og kandidatprojekter.

Der er som udgangspunkt ingen udgifter forbundet med et bachelor- eller kandidatprojekt for virksomheden, men vi anbefaler, at virksomheden er behjælpelig med udlevering af relevant data og udførelse af forsøg, samt bidrager til rejseudgifter, hvis det er relevant. Ønskes specielt testudstyr, prototyper, testemner, osv., forventes det at firmaet helt eller delvist finansierer dette.

For at du som virksomhed får noget ud af et bachelor- eller kandidatprojekt er det vigtigt, at der sættes tid af til vejledning.


Projektforslag

Har din virksomhed projektforslag som I gerne vil udbyde til vores studerende, så opfordrer vi til, at I lægger dem i vores job- og projektbank.

Forsknings- og udviklingsprojekter

Ved Institut for Ingeniørvidenskab har vi en række forskningsmiljøer med høj international konkurrencedygtighed. Når virksomheder lægger dele af deres teknologiske innovationsaktiviteter ind i disse miljøer, får de adgang til den nyeste viden på området, hvilket ofte kan accelerere deres udvikling og tilføre værdi til produkter og services.

Læs mere om vores forskning ved at klikke på forskningsområderne nedenfor:

Licensaftale om brug af teknologi

Institut for Ingeniørvidenskab er indehaver af en del patenter, som virksomheder har mulighed for at udnytte via en licensaftale.