Refleksionsfrit Laboratorium

Refleksionsfrit laboratorium kan anvendes til at måle på antenner. Man kan måle en 3D udstrålingskarakteristik for mindre antenner.

Målepladsen er fuldt automatiseret, så en 3D udstrålingskarakteristik kan måles ved et tastetryk på Pc'en. PC'en kan fjernbetjenes via nettet, så man kan sidde et vilkårligt sted og kontrollere en måling.