Byggeledelse

Forskergruppen i byggeproduktion er eksperter inden for optimering af byggeriets udførelsesprocesser. Vi fokuserer på byggeriet som et produktionssystem der både består af tekniske, menneskelige og procesmæssige aspekter. Vi anvender vores viden til at optimere byggeriet både med hensyn til byggetid, pris, kvalitet og bæredygtighed. Fx kan reduktion af spild som følge af at optimere planlægnings- og udførelsesprocesser reducere prisen for et bygværk og reducere den mængde indlejret energi, der bruges til at opføre bygværket med. Vores hovedformål er at skabe ny viden og metoder om energirigtig byggeproduktion.

Særlige kompetenceområder er:

  • Lean Construction / Trimmet byggeri
  • Energirigtige udførelsesmetoder
  • Planlægning af komplekse projekter
  • Værdiskabelse og innovation i byggeprocesser
  • Byggeriets tidlige faser

Forskergruppen udfører forskningen i samarbejde med byggeindustrien interessenter samt nationale og internationale samarbejdspartnere. Forskergruppen er også ansvarlig for den forskningsbaserede undervisning i diplomingeniøruddannelsen inden for byggeproduktion samt civilingeniøruddannelsen i Construction Management.

Leder af forskningsgruppen

Søren Wandahl

Sektionsleder
M
H bygn. 3210
P +4541893216