Tektonisk bygningsdesign

"Why bringing an architect down to Earth if we can take him up to Heaven?"

Dette citat af Ove Arup repræsenterer essensen i den forskning og undervisning, der genereres af forskningsgruppen i Tektonisk Bygningsdesign, som har fokus på samspillet mellem det ingeniør-faglige og viden om arkitektur for at skabe integreret bygningsdesign, hvor mødet mellem det tekniske og æstetiske er udgangspunktet for at skabe et Tektonisk bygningsdesign med en iboende arkitektonisk kvalitet.

Tilvejebringelsen af ambitiøse byggerier kræver omfattende tværfaglige færdigheder, som bl.a. nødvendiggør uddannelse af ingeniører med forståelse for metoder og teorier indenfor integreret bygningsdesign for at skabe bygningsdesign ved hjælp af de nyeste materialer, byggesystemer og ved brug af digitale designmetoder og produktionsmetoder. Forskningsgruppen har en særlig interesse i at udvikle metoder og teorier med fokus på samspillet mellem arkitekter og ingeniører i skitseringsfasen, og især har gruppen fokus på brugen af digitale performance baserede design systemer, der tidligt i designprocessen giver mulighed for at udforske et design gentagne gange. I denne forbindelse beskæftiger forskningsgruppen sig også med teoretiske undersøgelser af hvorledes man gennem en vellykket integreret designproces kan ændre oplevelsen af bygningsdele fra at være ene alene tekniske elementer til at være arkitektoniske elementer, der skaber en Tektonisk arkitektur, der sanses og opleves af bygningens brugere.


Forskningsgruppen arbejder med

  • Adaptive structures
  • Form-finding
  • Tectonic form and design

    der er forankret i grunddisciplinerne structural engineering, building engineering,  structural optimisation, meta-heuristics, computing, differential geometry, tectonics and  architectural theory.

    Forskningsgruppen genererer forskningen i samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere og udbyder den forskningsbaserede civilingeniøruddannelse i Tektonisk Bygningsdesign ved Aarhus Universitet.