Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ingeniøruddannelser hitter blandt unge

Den 15. marts udløb fristen for de såkaldte kvote 2-ansøgninger til videregående uddannelser, og aldrig før har så mange søgt om optagelse på en ingeniøruddannelse.

28.03.2012 | Kim Harel

Ingeniøruddannelserne ved Aarhus Universitet har fået mere end dobbelt så mange kvote 2-ansøgninger i forhold til sidste års rekordstore antal.

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet har modtaget 683 ansøgninger til diplomingeniøruddannelserne. Det er mere end en fordobling i forhold til sidste års rekordstore antal ansøgere. 
 
”Det er glædeligt, at så mange unge vælger en ingeniøruddannelse. Vi har som uddannelsesinstitution en forpligtigelse til at skabe sundt rekrutteringsgrundlag for erhvervslivet. Vi har brug for en fortsat stigning i optag i de næste mange år, hvis vi skal dække den store aldersbetingede afgang fra ingeniørarbejdsmarkedet, der venter os lige om hjørnet,” siger Thomas Vosegaard, konstitueret direktør, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. 

Ingeniørhøjskolen fusionerede d. 1. januar 2012 med Aarhus Universitet og har i år bidraget til en markant stigning i ansøgerantal ved hovedområdet Science and Technology.

Flere førsteprioriteter
Også andelen af førsteprioriteter er steget hos Ingeniørhøjskolen med 22 procent i forhold til 2011. Det er udtryk for en ny tendens blandt unge, der går mere målrettet efter at blive ingeniører.
 
”I de seneste to år har vi set en iøjnefaldende forskydning i ansøgerfeltet, hvor ingeniørstudierne er drømmeuddannelser for flere,” siger Thomas Vosegaard. 
 
Flere kan se frem til en studieplads
Stigningen i antallet af ansøgere til Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet fordeler sig jævnt over de i alt otte forskellige diplomingeniøruddannelser, og det kan betyde, at flere får tilbudt en studieplads.

”Når ansøgningerne fordeler sig jævnt betyder det, at vi kommer til at afvise færre på de uddannelser med mest adgangsbegrænsning,” siger Thomas Vosegaard. 
 
Ingeniørhøjskolen ruster sig til et stigende optag med en større bygningsmæssig udvidelse på Katrinebjerg og på havnen i Aarhus. Det skal gøre det muligt at optage flere studerende allerede fra august 2012.

Unge vil gøre en forskel
Den voldsomme stigning i antallet af kvote 2-ansøgninger til ingeniøruddannelserne ved Aarhus Universitet kan delvist forklares med store ungdomsårgange. Samtidig er det dog et udtryk for en holdningsændring blandt unge, mener Thomas Vosegaard.

”Unge er førstehåndsvidner til, hvordan teknologien forandrer vores verden. Som ingeniører kan de få mulighed for at præge denne udvikling og skabe vækst og innovation i samfundet. Det tror jeg appellerer meget stærkt.”

Universitetet kender først det endelige optagelsestal i juli måned efter behandlingen af ansøgninger i kvote 1.

BAGGRUNDSOPLYSNINGER

I kvote 1 optages ansøgere til universitetet alene på baggrund af deres eksamensgennemsnit fra ungdomsuddannelsen.

I kvote 2 optages ansøgere til universitetet på baggrund af en vurdering af kvalifikationer og kompetencer, der er relevante for den enkelte uddannelse.


KONTAKT

Thomas Vosegaard, konstitueret direktør, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet: tv@iha.dk, 6020 2639

Uddannelse, Natur og teknologi, Science and Technology, Offentligheden / Pressen