Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyt ventilationssystem gør stalde mere miljøvenlige

Et nyt smart ventilationssystem skal hjælpe dansk husdyrproduktion med at overkomme flere af de miljømæssige udfordringer, som erhvervet står over for. Forskere fra Aarhus Universitet deltager i arbejdet med at udvikle systemet, som er udtænkt af MT Højgaard Agri.

02.07.2012 | Kim Harel

Et nyt ventilationssystem skal medvirke til at skabe et bedre indeklima for både dyr og mennesker, sænke energiforbruget samt reducere udledning af lugt og ammoniak fra staldbygninger.

Tekst: Anne Møller Christensen

Lugtgener og udledning af ammoniak fra stalde samt et højt energiforbrug giver store miljømæssige udfordringer for landbruget. I et nyt forskningsprojekt skal forskere fra Aarhus Universitet medvirke til udviklingen af et ventilationssystem, som er en del af et nyt staldkoncept udviklet af MT Højgaard Agri. Ventilationssystemet skal bidrage til mere miljøvenlige staldbygninger ved blandt andet at reducere ammoniak- og lugtudledningen og sænke energiforbruget.

- Udledning af CO2, ammoniak, lugt og støv er et permanent problem for miljø, dyrenes velfærd og landmandens arbejdsforhold. Og i disse år oplever landbruget stigende krav til at reducere særligt lugtgener og ammoniakudledning, siger erhvervspostdoc Li Rong.

Udover at udlede ammoniak og lugt er staldbygninger også store energislugere, og 60 procent af energiforbruget i staldene kan tilskrives ventilation og opvarmning. Det store energiforbrug er både ufordelagtigt for miljøet og landmandens pengepung.

- I en tid med stigende energipriser og øget fokus på CO2-udledning er der behov for initiativer til at kontrollere energiforbruget i staldbygninger, siger Li Rong.

 Miljømæssige fordele ved SmartVent
Ventilationssystemet, der betegnes SmartVent, kombinerer mekanisk gulvventilation med naturlig ventilation i et nyt hybridsystem, som kan bidrage til at skabe et bedre indeklima i staldene til gavn for både dyr og mennesker og reducere lugtgenerne for omverdenen. Samtidig bliver systemet udviklet på en måde, så der skal bruges mindre energi til at sikre frisk luft til dyrene. Dermed vil SmartVent kunne bidrage positivt til at løse nogle af de centrale problemer i husdyrproduktionen.  

- En del af ventilationsluften leveres direkte til dyrenes indåndingszoner og suges derefter ned gennem gulvspalterne, hvilket reducerer luftbehovet og dermed energiforbruget samt udledningen af ammoniak og lugt, siger Li Rong.

Ved at suge luften ned gennem gulvspalterne bliver størstedelen af ammoniakken opsamlet, og den kan derefter blive renset i luftrensere, hvilket forbedrer indeklimaet og reducerer ammoniakudledningen betydeligt.

MT Højgaard Agri forventer, at SmartVent kan reducere udledningen af ammoniak og lugt med henholdsvis 75 og 50 procent samt sænke energiforbruget i staldbygninger med 40-60 procent. Projektet vil således resultere i en væsentligt reduceret miljøpåvirkning og dermed medvirke til en positiv udvikling af landbruget.

Det toårige projekt “Smart Ventilation (SmartVent) for future livestock buildings – focus on environment, energy consumption and indoor air quality” er et samarbejde mellem MT Højgaard Agri og Aarhus Universitet og er støttet økonomisk af Højteknologifonden.

Yderligere oplysninger: Erhvervspostdoc Li Rong, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, telefon: 8715 7634, e-mail: li.rong@agrsci.dk.

Forskning, Institut for Ingeniørvidenskab