Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Solenergi kan blive en vigtig brik i Danmarks grønne omstilling

Sol og vind er det ideelle makkerpar i fremtidens energiforsyning. Solceller kan spare Danmark for milliarder i form af nye vindmøller og lagringsinvesteringer.

03.10.2012 | Kim Harel

Solceller

Solceller kan spare Danmark for milliarder i forbindelse med udfasningen af fossile brændsler i energiforsyningen.

Det viser den hidtil største afdækning af, hvornår naturens ressourcer i form af vind- og solenergi kan anvendes mest effektivt. 

Forskere fra Aarhus Universitet har gennemanalyseret meteorologiske data, der dækker en samlet periode på omkring 70.000 timer – svarende til over 8 år. Resultaterne viser, at der er store gevinster at hente ved en energiforsyning, der kombinerer begge energikilder.

- Vindmøller og solceller udgør tilsammen det mix, der passer bedst med det danske elforbrug, siger post.doc.Gorm Andresen fra Aarhus Universitet, der sammen med professor Martin Greiner står bag analyserne af det omfattende datamateriale.

De konkluderer, at det bedste mix mellem vind og sol ligger omkring forholdet 80-20.

Det perfekte par
Solenergi spiller indtil videre en meget begrænset rolle i Danmarks planer for omstilling til vedvarende energi. Folketingets brede energiforlig fra foråret lægger op til en ambitiøs udbygning af vindmøllekapaciteten, så vindkraft i 2020 kan levere halvdelen af elforbruget. Men hvad solenergien angår, er det meget begrænset med de konkrete planer.

Dermed adskiller Danmark sig fra lande som Storbritannien, Tyskland, Belgien, Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Italien, Portugal, Slovakiet, Spanien, Tjekkiet og Østrig, der alle har integreret energi fra solen i deres omstilling fra olie, kul og gas til vedvarende energi.

Det bedste mix
Et stort problem ved energikilder som sol og vind er, at produktionen er uforudsigelig og varierende. Danskernes elforbrug følger et ganske fast mønster hen over døgnet: Forbruget topper i dagtimerne og er forståeligt nok lavt om natten.  Da produktionen fra vedvarende kilder i bogstavelig forstand er afhængig af vind og vejr, vil der være overproduktion på nogle tidspunkter og underkapacitet på andre. Dette problem vil blive mere og mere påtrængende, efterhånden som fossile brændsler udfases fra den danske energiforsyning.

Gorm Andresen fremhæver, at solcellerne repræsenterer et fjerde alternativ: De producerer i højere grad end vindmøllerne strøm på det tidspunkt, hvor forbruget faktisk er højt.

- Når vindmøllestrømmen forøges, vokser eloverløbet også. Det problem kan det rigtige mix mellem vind og sol reducerer,” siger Gorm Andresen.

Udbygges solenergien efter den model, udnyttes den producerede energi mere effektivt. Med et mål på 50 pct. vedvarende energi fra vind og sol i 2020 vil den årlige energibesparelse svare til`ca. en tredjedel af den årlige produktion fra de 111 nye havvindmøller ud for Anholt. Besparelsen kan derfor blive på godt 3 milliarder kr. ud af den samlede anlægspris på 10 milliarder kr.

Det vil reducere behovet for vindmølleudbygning med ca. en tredjedel. Tager man udgangspunkt i den planlagte havvindmølleudbygning, svarer det til godt 3 milliarder kr. ud af den samlede anlægspris på 10 milliarder kr.

- Udbygningen af vind og sol i dette forhold betyder, at der skal bygges færre vindmøller, end hvis vindmøllerne alene skal levere den vedvarende energi, siger Gorm Andresen.

Tekst: Jens Reiermann, Mandag Morgen.

Læs hele artiklen fra Mandag Morgen her

Forskning, Offentligheden / Pressen, Institut for Ingeniørvidenskab, Miljø, klima og energi